ثبت درخواست تسهیلات ثبت درخواست تسهیلات

فرم درخواست تسهیلات

نوع تسهیلات
محل تسهیلات
قالب تسهیلات
09
این شماره به منظور ارسال پیامک، دریافت میگردد. لطفا از صحت آن اطمینان حاصل نمایید
  1. 1. ضوابط و مقررات بانک در پرداخت تسهیلات مورد قبول و تعهد اینجانب می باشد.
  2. 2. صحت اطلاعات و مستندات ابراز و ارائه شده را تایید و تصدیق نموده و مسئولیت هرگونه اشتباه یا نقض موارد اعلامی را به عهده میگیرم.
  3. 3. هزینه های پرداخت شده بابت ارزیابی اولیه و کارمزدها، تحت هیچ عنوان حتی در صورت انصراف از دریافت تسهیلات قابل استرداد نمی باشد.
  4. 4.براساس مقررات و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، فاقد بدهی معوق بانکی و سابقه چک برگشتی بوده و واجد شرایط دریافت تسهیلات بانکی میباشم.
  5. 5. پذیریش این درخواست، هیچ گونه تعهدی را برای بانک ایجاد نمی نماید.
  6. متقاضی گرامی برای دریافت راهنمای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.